T.C. HOPA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Artvin ili Kemalpaşa ilçesi Halbaşı Mevkii 137 Ada, 35 Parsel, A Harfi İle Gösterilen Kargir Bina, Dava konusu taşınmazın zemin katı mesken amaçlı kullanılmakta, normal katı ise sadece biriket ile bölme duvarları yapılmış ve natamam haldedir. Taşınmazın dört cephesi açıktır. Taşınmaz yaklaşık %30 eğimli bir arazide inşa edilmiş olup yapım tekniği olarak betonarme karkas çerçeve sistemde inşa edilmiştir. Zemin katta ara bölmeler tuğla duvardan imal edilmiş, sıvalı ? boyalı durumdadır. Zemin kat 3 oda, 1 salon, 1 mutfak ve wc-banyo müştemilatından meydana gelmektedir.Binanın dış cephesi kısmen sıvasız ve boyasız durumdadır. Çatısı yapılmamış, Asansörsüz, dışarıdan merdivenli, soba ısınmalıdır. Pencere doğramaları kısmen ahşap, kısmen pvc (plastik doğrama) dır. Ulaşım, yol, su, elektrik vs. gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina yaklaşık 30 yıllıktır. B Harfi İle Gösterilen Kargir Bina,Dava konusu taşınmaz mevcut durumda mesken amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmazın dört cephesi açıktır. Taşınmaz yaklaşık %30 eğimli bir arazide inşa edilmiş olup yapım tekniği olarak yığma sistemde inşa edilmiştir. Ara bölmeler tuğla duvardan imal edilmiş, sıvalı ? boyalı durumdadır. 2 oda, 1 salon + mutfak müştemilatından meydana gelmektedir. Wc evin dışında bulunmaktadır.Binanın dış cephesi kısmen sıvasız ve boyasız durumdadır. Çatısı yapılmamış, dışarıdan merdivenli, soba ısınmalıdır. Pencere doğramaları pvc (plastik doğrama) dır. Ulaşım, yol, su, elektrik vs. gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina yaklaşık 45 yıllıktır.Dava konusu parselin toprak yapısı killi-tınlı ve açık kahve renginde, toprak profili derin, su tutma kapasitesi kıraç arazidir.Arazi kullanım kabiliyeti % 100 dür. Tarımsal niteliği korunmaktadır. Parsel organik maddece zengin, tuzluluk, alkalilik problemleri olmadığı gözlemlenmiştir. Bölgesel tarım ürünleri yetiştiriciliğine müsaittir. Taşınmazdaki ürünlerin dekara verimleri orta düzeyde ve üretim maliyetleri düşüktür. Taşınmaz mahalle sınırlarında fakat yoğun yerleşim alanı içerisinde bulunmamaktadır. Parsele, ulaşım araç yolundan sağlanmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 3 km mesafededir. Çevresi tarım alanları ile kaplıdır.Özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir.
Arsa Payı: Tapu kaydındaki gibidirİmar Durumu : DosyasındaKaydındaki Şerhler:tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti: 335.392,10 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 19/03/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü: 18/04/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: HOPA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5 Satış
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2019

Benzer yazılar