ARTVİN İLİ HOPA İLÇESİ SUNDURA DERESİ YUKARI HAVZA SEL KONTROL VE HEYELAN PROJE TESİSLERİNİN YAPILMASI

ARTVİN İLİ HOPA İLÇESİ SUNDURA DERESİ YUKARI HAVZA SEL KONTROL VE HEYELAN PROJE TESİSLERİNİN YAPILMASI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARHAVİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARTVİN İLİ HOPA İLÇESİ SUNDURA DERESİ YUKARI HAVZA SEL KONTROL VE HEYELAN PROJE TESİSLERİNİN YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/229296

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARHAVİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Musazade Mah. Fevzi Çakmak Cad. 25/A 08200 ARHAVİ/ARTVİN
c) Telefon ve faks numarası : 4663124010 – 4663125179
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : ARTVİN İLİ HOPA İLÇESİ SUNDURA DERESİ YUKARI HAVZA SEL KONTROL VE HEYELAN PROJE TESİSLERİNİN YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ad. harçlı ıslah sekisi,3950 metre galvanizli kafes tel eşik ,1530 m3 kuru duvar eşik,1233 m3 miks eşik,2 adet kutu menfez ,2 adet açık kasis,1 ad.istinat duvarı,5 ad.kutu gabion eşik, 2 ad. çelik moloz bariyer,3 ad.havai hat, 2 km servis yolu)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hopa ve Cankurtaran İşletme Şeflikleri sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.05.2021 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İlan Detaylarına Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz

Benzer yazılar