Hopa Kuledibi Mahallesi’nde 5 katlı kargir bina icradan satılıktır

T.C. HOPA İCRA DAİRESİ
2018/203 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Artvin İl, Hopa İlçe, MERKEZ-KULEDİBİ Mahallesi 124 Ada, 5 Parsel,5 Katlı Kargir Bina Nitelikli Taşınmaz Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Artvin İli, Hopa İlçesi, Merkez-Kuledibi Mahallesi 124 Ada 5 parselde kain binya yönelik fen bilirkişisi tarafından göseterilen yerde yapılan incelemelerde binanın zemin kat, 1.kat, 2.kat, 3.kat, 4.kat olmak üzere 5 kattan ibaret betonarme tarzda inşa edilmiş bir yapı olduğu belirlenmiştir.Davay konu taşınmazın Belediye Başkanlığının 02/11/2018 tarih ve 147 sayılı yazılarından bitişik nizam beş kat konut alanı niteliğinde olduğu; bina bağımsız bölümlerine girilmemekle birlikte genelinde dışarıdan yapılan tespit ve gözlemlerde, zemin katın iş yeri amaçlı olduğu; diğer katların ise mesken olarak kulllanıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu bina zemin katında bulunan bağımsız bölüm giriş cephesinin camekan olduğu, sıva ve boya imalatlarının yapılmış olduğu ve zeminin mozaik kaplı olduğu görülmüştür. Bina genel imalatlarına yönelik yapılan belirlemelerde ise, merdivenlerin mozaik olduğu korkuluklarının demir doğrama olduğu görülmüştür. Söz konusu yapının çatı bölümünün düz teras çatı olduğu ve çatısında odunluk depo alanlarının bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın İlçenin Merkezi konumunda olduğu,yola cephesinin bulunduğu, etrafında yapılaşmaların bulunduğu tespit edilmiştir.
Adresi Merkez Kuledibi Mah. Kars Cad. No:93 Hopa / ARTVİN
Yüzölçümü 106,00 m2
Arsa Payı Tam
İmar Durumu Var , İnşaat tarzı Bitişik nizam 5 kat konut alanı.
Kıymeti 658.400,45 TL

Benzer yazılar