T.C. HOPA İCRA DAİRESİ 2017/286 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri         : Artvin İl, Hopa İlçe, 244 Ada, 21 Parsel, SUNDURA Mahalle/Köy, Defnelik Mevkii, 3 Nolu Bağımsız Bölüm    Taşınmaz ,belediyenin  ve kamunun tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.  Konum olarak  ilçe merkezine yaklaşık 800 metre mesafede, Trafo  caddesi  ile 59.sokak  kesiştiği alanda kalmaktadır. Çevresinde apartmanlar ,müstakil konutlar, zemin  katta iş yerleri, üniversiteye bağlı fakülteler, marketler, ilk ve orta öğretim kurumları bulunmaktadır. Zemin yapısı olarak düz  ve  sağlamdır.İmar duruma olarak emsal =2,40,yapı yüksekliği en fazla 24,50m olacak şekilde  belirtilmekte  olup,  bu durumda parselde ayrık nizam 8 katlı yapılaşmaya izinlidir. İmar durumuna  uygun olarak, yapılaşması devam etmektedir. Çevresinde  de yapılaşma devam etmektedir. Parselin  iki cephesi  planda imar yoluna  çepheli olup bu yollar açık durumdadır. İmar parselidir. İl.çe   merkezine yürüme mesafesindedir.Konut yönüyle talep gören mevkidedir. Parselin bulunduğu  güzergahın zemin seviyesi düşük  kotta kaldığından aşırı yağışlarla birlikte  derenin taşkın sahasında  kalması değerini olumsuz etkilemektedir. Bu özelliklere sahip parselin arsa m2  değeri tespitinde emsal  kıyaslaması yapılacak olup bu emsal taşınmaz Sundura Mahallesi 316 ada, 4 parselde kayıtlı  olup emsal parselin 1/36 hissesi 17.09/2013  tarihinde 80.000,TL bedelle satılmıştır. Satış  tarihindeki birim arsa değeri 374,42TL/m2 kıymet tarihi istenen tarihteki birin arsa değeri ise, 22195,84/15700,45 x 374,42 TL/m2 =529,32TL/m2 olur. Dava konusu  taşınmaz emsal taşınmaza  göre  ilçe  merkezine daha yakın olduğundan (%20) ,dava konusu taşınmaz 8 kat yapılaşmaya izinli  olmakla,. Birlikte emsal taşınmaz 3. Kat yapılaşmaya  izinli olduğundan(40) Emsal  taşınmaz yola   terkleri yapılmamış kadastro  parseli ,dava konusu  taşınmaz yola terkleri yapılmış imar parseli, olduğundan (%20) olmak üzere, toplamda dava konusu taşınmazın emsal taşınmazlardan 1,8 kat  daha değerli  olduğu takdir edilirse , dava konusu taşınmazın  birim arsa değeri, 1,8 x529,32TL/m2 =952,77 TL/m2 olur.

İcraya konu  3 nolu bağımsız bölüm 244 ada 21  parselde yapılan binanın ikinci katta bulunmaktadır. Bina toplam 8 katlı inşa edilmektedir  Binanın dış cephesi  sıvalı, boyasız olup çatısı yapılmıştır. Asansör  boşluğu bırakılmış  ancak asansör  montajı henüz yapılmamıştır .Bina  kaloriferlidir, Binanın  merdiven  kaplaması henüz yapılmamıştır. Mesken dairenin iç kısmının tüm inşaat  imalatları yapılmış olup inşaat  seviyesi olarak %100 seviyededir. 3  nolu bağımsız bölüm mesken amaçlı kullanılmakta, 3 oda, 1 salon, mutfak , banyo ,  Wc, antre,  hol, 3 adet balkondan ibarettir. Bağımsız bölümün dış  kapısı, çelik, iç kapılar ahşap, zemin kaplaması ıslak hacimlerde seramik, diğer yerlerde ahşap ve laminant parke , duvarlar boyalı, mutfak dolapları ahşap, tezgah mermer, pencere doğramaları pvc, ‘dir. Dosyada mevcut belgelere göre bina  için 30/12/1998  tarihinde  yapı ruhsatı alındığı yani bina inşaatına başladığı 22/12/2000 tarihinde ikinci kat 3 nolu bağımsız bölüm nolu meskeni de kapsayacak  şekilde yapı kullanın izin belgesi alındığı yani bina inşaatının  tamamlandığı anlaşılmaktadır.. Kıymet tarihi  istenen tarih Aralık 2017  yılı olup  2000 yılı ile 2017  yılı arasındaki geçen süre zarfında binada %20 oranında yıpranma meydana gelmektedir.Bu bina Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca açıklanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre 4.Sınıf  A grubu  yapılara benzer olup 2017 yılı itibariyle birim yapı değeri 882 TL /m2  dir. Binanın dış ceple boyası olmadığından merdiven kaplaması olmadığından  asansör montajı  yapılmadığından %10 oranında eksiklik bulunmaktadır. Mesken daire  brüt 148 m2 alana sahiptir.

Yüzölçümü       : 366,32 m2

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti : 146.323,20 TL

KDV Oranı       : %1

Kaydındaki Şerhler       : tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 29/11/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri         : HOPA ADLİYESİ  İCRA DAİRESİ –

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/286 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2018

 

 

 

Benzer yazılar