T.C. HOPA İCRA DAİRESİ 2016/747 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Artvin İl, Hopa İlçe, 343 Ada, 41 Parsel, SUNDURA Mahalle/Köy, Mahalleiçi Mevkii, İcra konusu parselin toprak yapısı killi-tınlı ve açık kahverengi toprak profili derin su tutma kapasitesi düşük kıraç arazisidr. Taşınmaza kot farkı ortalama % 35 minumum % 25 ve maksimum % 45 cıvarındadır. Rakımı ise 200 mt nin üzerindedir. Gübrelem ve bakım işlemleri yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Parsel organik madde fakir, tuzluluk alkalilik probleri olmadığı kanatine varılmıştır. Taşınmaz mahalle sınırları içerisinde ancak yoğun yerleşim alanı içinde bulunmamaktadır. Gerekli olan güneşten gün boyu yararlanmaktadır. Parsele araç yolundan ulaşım sağlanmaktadır. Parsel içinde ağaç ve ağaççıklar oluşmuştur. Çevresi yol ve tarım parselleri ile kaplıdır. Hali hazır durumu tapu vasfı ile uygunluk arz etmemektedir. Yerinde yapılan tespitte ve uydu görüntülerine göre parselin fındık bahçesi olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek fındık ürünü dışında gelir getirici ürünlere ve dosya içerisinde emsal arazi satışları ile ilgili verilere rastlanılmamıştır. Fındık bahçesinin yıllık verimi belirlenen ortalam ürün maliyet verilerin altındadır. Mera orman ve kamu hizmetlerine tahsis devletin hüküm ve tasrrufu altındaki ham topraklardan değildir. Özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir. 5403 sayılı kanuın kapsamında devletçe sulanmayan V sınıf dikili kuru tarım arazi olarak değerlendirilmiştir. Kapitalizasyon faiz oranı bu verilere göre %5,5 olarak belirlenmiştir. 5403 kanun kapsamında yüzölçümü asgari arazi büyüklüklerin 5 dekar altında ve ekonomik bütün sağlamamaktadır. Bu büyüklüğün altında parsel ifraz edilemez, hisselendirilemez ancak hissedarlar kendi hisselerini veya parselin tamamı tek kişiye satışı mümkündür. Yukarıda bilgileri yazılan taşınmaz 791/836 oranında hisselidir. Bu nedenle taşınmaz 791/836 olan taşınmaz oranından satışa çıkarılacaktır.Hisse oranı olan taşınmazın metrekaresi ise 7.729,36 m2 dir.

Adresi                           : Artvin İl, Hopa İlçe, 343 Ada, 41 Parsel, SUNDURA

Yüzölçümü                    : 8.169,08 m2

Arsa Payı                       : 791/836

İmar Durumu                 : İmar planı içinde yer almamaktadır.

Kıymeti                          : 135.248,78 TL

KDV Oranı                     : %18

Kaydındaki Şerhler        : İlgi sayılı taşınmaz 791/836 oranında hisselidir.

  1. Satış Günü : 30/07/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 27/08/2018 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri                       : Hopa İcra Müdürlüğü Kalemi

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/747 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2018

 

 

Benzer yazılar