T.C. HOPA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2015/258 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Artvin İl, Hopa İlçe, 144 Ada, 1 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Dava konusu 144 ada 1 nolu parselin Köyü: Yeşilköy Mevkii: Köyiçi Niteliği: Çay bahçesi Yüzölçümü : 957,73 m2 toprak yapısı killi-tınlı ve kahve renginde, toprak profili derin, su tutma kapasitesi düşük kıraç arazidir. Taşınmazın kot farkı ortalama % 26 yüksekliği ise 235 m çıvarındadır. Arazi kullanım kabiliyeti % 100 dür. Tapudaki çay bahçesi vasfını kaybetmiştir. Yabancı otlar ve ağaçlarla kaplı bir duruma gelmiştir. İçerisinde yaklaşık 423 m2 fındık alanı tespit edilmiştir. Geri kalan 534 m2 alan tarla olarak kullanılmaktadır. Komşu parsellerinde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Tarımsal niteliği korunmaktadır. Hali hazır durumları tapu vasfı ile uygunluk arz etmemektedir. 143 ada 5 nolu parselle sınırdaştır. Parsel organik maddece fakir, tuzluluk, alkalilik problemleri olmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz köy sınırlarında fakat yoğun yerleşim alanı dışında kalmaktadır. Mera, orman ve kamu hizmetlerine tahsis devletin hüküm ve tasarrufu altında değildir. Özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir. Parsele, ulaşım araç yolundan sağlanmaktadır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek tarla ürünü dışında üzerinde ekonomik anlamda gelir getirici ürünlere rastlanılmamıştır. 5403 sayılı Kanun kapsamında devletçe sulanmayan VI. VII. sınıf dikili kuru tarım arazi olarak değerlendirilmişlerdir. 5403 sayılı Kanun kapsamında, yüzölçümü asgari arazi büyüklüklerin (5 dekar) altında ve ekonomik bütünlük sağlamamaktadır. Bölünmeden parselin tamamının satışında bir sakınca bulunmamaktadır. Kapitalizasyon faiz oranı bu verilere göre % 6 olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.Kmısır+ Kfındık = 4.134,00 TL + 2.617,00 TL= TOPLAM taşınmazın değeri 6.751,00 TL dir
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.751,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 16/01/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : HOPA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Artvin İl, Hopa İlçe, 143 Ada, 6 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Parsel No: 143 ada 6 nolu parselKöyü: Yeşilköy Mevkii: Köyiçi Niteliği: Kargır Bina ve Çay bahçesiYüzölçümü : 1208,79 m2 , parselin toprak yapısı killi-tınlı ve kahve renginde, toprak profili derin, su tutma kapasitesi düşük kıraç arazidir. Taşınmazın kot farkı ortalama % 26 yüksekliği ise 235 m çıvarındadır. Arazi kullanım kabiliyeti % 100? dür. Parselin kargır bina ve çay bahçesi olduğu görülmüştür. Taşınmazdaki icra konusu konut alanı 116,35 m2 dır. Tarımsal niteliği korunmaktadır. Hali hazır durumları tapu vasfı ile uygunluk arz etmektedir. Parsel organik maddece zengin, tuzluluk, alkalilik problemleri olmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz köy sınırlarında fakat yoğun yerleşim alanı dışında kalmaktadır. Mera, orman ve kamu hizmetlerine tahsis devletin hüküm ve tasarrufu altında değildir. Özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir. Parsele, ulaşım araç yolundan sağlanmaktadır. Komşu parsellerde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek çay ürünü dışında üzerinde ekonomik anlamda gelir getirici ürünlere rastlanılmamıştır. 5403 sayılı Kanun kapsamında devletçe sulanmayan IV.V. sınıf dikili kuru tarım arazi olarak değerlendirilmişlerdir. 5403 sayılı Kanun kapsamında, yüzölçümü asgari arazi büyüklüklerin (5 dekar) altında ve ekonomik bütünlük sağlamamaktadır. Bölünmeden parselin tamamının satışında bir sakınca bulunmamaktadır. Kapitalizasyon faiz oranı bu verilere göre % 5,5 olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.K çay = R/F =1.367,00 TLx% 5,5 = Toplam değeri 24.855,00 TL dir.
ÇAY BAHÇESİ ÜZERİNDEKİ KARGİR BİNA:
Artvin İli, Hopa İlçesi, Yeşilköy Köyü, 143 Ada 6 Nolu Parsel sınırları içerisinde bulunan, 1.208,79 m² arazi ve üzerinde inşa edilen kargir bina vasfındadır. Dava konusu kargir bina üç kattan meydana gelen, yakalık %40 eğimli bir arazi üzerinde inşa edilen, bodrum katı natamam şekilde depo amaçlı kullanılmakta, zemin kat ve birinci normal kat tamamen donatılmış şekilde mesken amaçlı kullanılan bir binadır. Kargir binada bulunan bodrum kat ve zemin katın oldukça eski olduğu, 1. Normal katın ise sonradan ilave edilen yeni bir yapı olduğu görülmüştür.Her üç katın birbirinden farklı girişleri vardır. Binanın çatısı kısmen yapılmış, çatı örtüsü trapez sac olan, asansörsüz, soba ısınmalı, dış cephesi kısmen sıvalı – boyalı şekildedir. Taşınmazların bulunduğu parsel belediye mücavir alanlar dışında kalmaktadır. Bodrum kat yaklaşık 50,00 m², zemin kat yaklaşık 116,35 m², normal kat yaklaşık 55,00 m² olup toplam inşaat alanı 50,00 + 116,35 + 55,00 = 221,35 m² dir. Bina yapım tekniği olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup yapı sınıfı 3-A(Konutlar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz )gurubuna girmektedir. Taşınmazın dört cephesi açıktır. Bina yaşı ortalama yaklaşık 25-30 yıllıktır. Taşınmazın elektrik, su, yol gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı kapalı olduğu için iç kısımları incelenememiştir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 74.778,49 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:06 – 10:11 arası
2. Satış Günü : 16/01/2019 günü 10:06 – 10:11 arası
Satış Yeri : HOPA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
3 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Artvin İl, Hopa İlçe, 143 Ada, 5 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Dava konusu parselin toprak yapısı killi-tınlı ve kahve renginde, toprak profili derin, su tutma kapasitesi düşük kıraç arazidir. Taşınmazın kot farkı ortalama % 40 yüksekliği ise 240 m çıvarındadır. Arazi kullanım kabiliyeti % 100 dür. Tapudaki çay bahçesi vasfını kaybetmiştir. Yabancı otlar ve ağaçlarla kaplı bir duruma gelmiştir. İçerisinde yaklaşık 765 m2 çay ve 357 m2 fındık alanı tespit edilmiştir. Geri kalan 1885,11 m2 alan tarla olarak kullanılmaktadır. Komşu parsellerinde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Tarımsal niteliği korunmaktadır. Hali hazır durumları tapu vasfı ile uygunluk arz etmemektedir. 144 ada 1 nolu parselle sınırdaştır. Parsel organik maddece fakir, tuzluluk, alkalilik problemleri olmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz köy sınırlarında fakat yoğun yerleşim alanı dışında kalmaktadır. Mera, orman ve kamu hizmetlerine tahsis devletin hüküm ve tasarrufu altında değildir. Özel mülkiyete tabi tarıma elverişli arazi özelliğindedir. Parsele, ulaşım araç yolundan sağlanmaktadır. Taşınmazın değerini etkileyebilecek tarla ürünü dışında üzerinde ekonomik anlamda gelir getirici ürünlere rastlanılmamıştır. 5403 sayılı Kanun kapsamında devletçe sulanmayan VI. VII. sınıf dikili kuru tarım arazi olarak değerlendirilmişlerdir. 5403 sayılı Kanun kapsamında, yüzölçümü asgari arazi büyüklüklerin (5 dekar) altında ve ekonomik bütünlük sağlamamaktadır. Bölünmeden parselin tamamının satışında bir sakınca bulunmamaktadır. Kapitalizasyon faiz oranı bu verilere göre % 6 olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.Kmısır + Kçay + Kfındık= 14.600,00 TL + 7.017,00 TL + 2.166,00 TL = TOPLAM DEĞERİ:23.787,00 TL dir.
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 23.787,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/12/2018 günü 10:12 – 10:17 arası
2. Satış Günü : 16/01/2019 günü 10:12 – 10:17 arası
Satış Yeri : HOPA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/258 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2018
2015/258 TLMT.
İ – 324

Benzer yazılar